Global home iconMiTek Global Home

PRODUKCJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Z PŁYTKAMI KOLCZASTYMI

W procesie unowocześniania technologii w budownictwie coraz większa część operacji i komponentów jest wykonywana w sposób przemysłowy. Na przykład, przy wylewaniu fundamentów nie stosuje się już betonu wytwarzanego na placu budowy. Powszechne stało się korzystanie z  wyspecjalizowanych zakładów przemysłowych. Dostarczają one wysokiej jakości beton towarowy prosto z wytwórni na budowę.
Podobnie dowożona jest z fabryk gotowa do montażu prefabrykowana więźba.

Francuski zakład „Martin”. Codziennie wykonuje się tutaj ponad 20 kompletnych gotowych więźb dachowych.

Wycinanie elementów wiązarów
Podstawą pracy na stanowisku pił jest część dokumentacji produkcyjnej nazywana „listą cięć”. Specyfikuje ona każdy element konstrukcji, podając ich ilość oraz symbol ułatwiający składanie poszczególnych części w cały wiązar.

Przykład piły do wiązarów -  „Mitek Cyber” (maszyna posiada z każdej strony 3 ustawiane komputerowo tarcze tnące)

Prasowanie wiązarów
Stanowisko prasowania w zakładzie wiązarów ma dwojakiego rodzaju funkcje:
a) zapewnia właściwy i powtarzalny kształt wiązara (jest jego „szablonem”),
b) łączy wycięte elementy w wiązar przez wciśnięcie płytek w węzły (zawsze równocześnie z góry i z dołu).

Przykład prasy do wiązarów - stołowa „Roof Glider” (produkcja Mitek USA)

Aby przyspieszyć układanie szablonu prasy, producenci wiązarów stosują specjalistyczne systemy laserowej projekcji. Generowane przez oprogramowanie  rysunki wiązarów są wyświetlane na stanowisku prasowania. Laserowa wiązka pokazuje nie tylko jak ułożyć elementy tarcicy lecz również wskazuje dokładną pozycję płytek kolczastych.

Projektor laserowy nad stanowiskiem prasowania wiązarów. Wyświetlenie położenia płytki w węźle.