Global home iconMiTek Global Home

Budownictwo mieszkaniowe - Więźba z fabryki

Współczesne budownictwo opiera się na wykorzystaniu na placu budowy elementów wykonanych w sposób przemysłowy.  Jest dziś oczywiste, że np. drzwi do domu nie będą wykonywali na budowie stolarze lecz zostaną one przywiezione na plac budowy z fabryki.  W krajach Europy Zachodniej i Północnej równie powszechne jest, że więźbę dachową także wykonuje się w zakładzie przemysłowym. Podobnie jak w przypadku drzwi czy okien, na placu budowy dokonuje się tylko montażu  konstrukcji z gotowych elementów.


Produkcja więźby dachowej w sposób przemysłowy to całkiem nowa jakość w stosunku do wykonywania jej ręcznie na placu budowy. Podstawowe różnice ;

 

Więźba z fabryki

Więźba wykonywana na placu budowy

Wysokiej jakości materiał -
fabryka więźby posiada stałych sprawdzonych dostawców drewna lub sama prowadzi produkcję na własne potrzeby. Producent zatrudnia wykwalifikowanych klasyfikatorów tarcicy z państwowymi uprawnieniami.

Drewno nieznanej jakości  -
tarcicę kupuje zwykle inwestor, który z reguły nie posiada ani doświadczenia ani wiedzy na ten temat.
Wyposażenie zdecydowanej większości polskich tartaków nie pozwala na uzyskanie tarcicy wysokiej jakości.

Nadzór nad jakością -
Producenci wiązarów posiadają prawo nadawania znaku „CE” na swoje wyroby i podlegają stałemu nadzorowi przez uprawnione instytucje (np. Instytut Techniki Budowlanej).

Cieśla – zawód zanikający  -
Brak jest w Polsce regulacji, które warunkowałyby wykonywanie więźby od np. posiadania dyplomu mistrza ciesielskiego. Coraz mniej jest fachowców w tej dziedzinie. Zwykle wiedza kierowników budów w zakresie konstrukcji drewnianych jest niewielka.

Z góry znana cena -
Ponieważ dostawca dostarcza gotową więźbę, jej cena obejmuje wszystkie składniki (materiał, okucia, montaż, transport, impregnat).

Zamiast konkretnej ceny - szacunek -
Znajomość kosztu więźby jest zależne od trafności oszacowania wszystkich elementów – tarcica, jej transport, impregnat, okucia ciesielskie, montaż.

Odpowiedzialność za produkt -
Ponieważ dostawca materiału to ta sama firma, która projektuje i wykonuje więźbę jest jasno określone, kto odpowiada za końcowy wyrób

Odpowiedzialność za produkt -
Częste są sytuacje gdy, w przypadku problemów nie ma winnego gdyż ani dostawca tarcicy ani cieśla ani konstruktor dachu nie chce brać na siebie odpowiedzialności wskazując na innych.

Szybki montaż na budowie -
Montaż z przygotowanych elementów trwa krótko. Zwykle 1-2 dni. Gdy wiązar stanowi konstrukcję stropu równocześnie jest on już zamontowany.

Więźba spowalnia  prace na budowie -
W przeciwieństwie do szybkiego montażu wiązarów, montaż więźby i wykonanie stropów może trwać całe tygodnie.

Eliminacja ryzyka kradzieży materiału -
Ponieważ gotowa więźba jest dostarczana na budowę i szybko montowana eliminuje się ryzyko kradzieży drewna z placu budowy

Ryzyko kradzieży materiału -
Drewno na więźbę jest składowane długo na budowie. Przez to powstaje ryzyko kradzieży czy też uszkodzenia materiału.

Dokładność wymiarów  - precyzyjne maszyny
Specjalistyczne maszyny pozwalają na uzyskanie wysokiej dokładności i powtarzalności wymiarów. Dzięki temu uzyskuje się idealnie równe połacie dachowe do pokrycia.

Praca ręcznymi narzędziami na powietrzu -
Drewno jest docinane na budowie za pomocą ręcznych narzędzi. W takiej sytuacji trudno jest uzyskać precyzję porównywalną z pracą pod dachem na nowoczesnych sprzęcie.