F A Q

Najpopularniejsze pytania dot. technologii belek posi

Czy belki posi należy stężać ?

Każdego rodzaju belki stropowe należy stężać. Wykonuje się dwa rodzaje stężeń;
1. Stężenia tymczasowe.
Są to stężenia mocowane tylko nas czas montażu. Pozwalają na bezpieczną pracę instalatorów jak i prawidłowe zamocowanie wszelkich elementów.
2. Stężenia stałe.
Zapewniające stabilność i bezpieczeństwo całego układu.
Należy dodać, że w  przeciwieństwie do belek ze środnikiem z płyt OSB, stężanie belek posi-joists każdego typu jest bardzo proste gdyż mocowanie poprzecznych elementów nie wymaga wycinania otworów.

Jak zapewnić sztywność stropu drewnianego ?

Bardzo istotnym elementem poprawnego wykonania stropu jest zapewnienie właściwej sztywności.

Samo wykonanie poszycia stropu płytą OSB oraz sufitu za pomocą płyt gipsowo-kartonowych, nie zagwarantuje nam prawidłowej współpracy pomiędzy pojedynczymi belkami stropowymi. Należy dodatkowo usztywnić belki za pomocą poprzecznych desek w ich środkowej przestrzeni pomiędzy krzyżulcami.
Ograniczamy dzięki temu ugięcia i drgania pojedynczych belek i pozwalamy na efektywniejsze rozłożenie obciążeń na sąsiednie belki.

Według jakich norm wykonywane są obliczenia inżynierskie w programie? Jakie możliwości obliczeniowe posiada oprogramowanie ?

Program wykonuje obliczenia według aktualnych norm obliczeniowych typu Eurokod.

Program przeprowadza obliczenia elementów konstrukcyjnych według zaawansowanych metod obliczeniowych, z uwzględnieniem sztywności węzłów. Program przeprowadza obliczenia dla SGN oraz SGU wiązarów i stropów, posiada moduł do obliczania drgań konstrukcji (stropy oraz wiązary attykowe, gdzie pas dolny wiązara jest wykorzystany jako strop), moduł do obliczania wiatrownic a także przeprowadza obliczenia nadproży w ścianach szkieletowych.

Jaką rolę pełnią żebra rozdzielcze w stropach posi ?

Żebra rozdzielcze pełnią rolę stężeń podłużnych w stropie posi-joists. Stosujemy je gdy rozpiętość belek przekracza 4m. Przekrój żebra zależy od rodzaju zastosowanego krzyżulca i wynosi 45x95mm lub 45x145mm.
Mocowane są do pionowych słupków w strukturze belek posi-joists. 
Zmniejszają ugięcia stropu i drgania pojedynczych belek. Pozwalają na efektywniejsze rozłożenie obciążeń na sąsiednie belki.

 Czy belki posi są liczone na drgania ?

Zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1990, sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności dotyczy  także drgań konstrukcji. W programie Pamir mamy opcję wykonania obliczeń drgań belek stropowych. Możemy ustawić w opcjach limit ugięcia belki. W celu zniwelowania drgań możemy włączyć do współpracy poszycie stropu lub sufitu a także żebra rozdzielczego.

Czy jest możliwość projektowania kaset z belek posi ?

Oprogramowanie Mitek pozwala na projektowanie kaset podłogowych i dachowych z zastosowaniem belek posi. Program ma możliwość;
a) dzielenia stropu na kasety (elementy stropu) ze wskazaniem kolejności ich montażu oraz z uwzględnieniem możliwości transportowych,
b) generowania rysunków produkcyjnych,
c) doboru materiału poszycia.
Zastosowanie kaset redukuje znacznie czas pracy przy montażu.

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl