ANALIZA ŁĄCZNIKA

Model statyczny

ANALIZA PŁYTEK KOLCZASTYCH W WĘZŁACH

Oprogramowanie konstrukcyjne Mitek, opierając się na obowiązujących normach do projektowania konstrukcji drewnianych, dokonuje doboru płytek w węzłach. Do obliczeń płytek kolczastych w węzłach wykorzystywany jest zaawansowany model statyczny spełniający zalecenia normy PN-EN 1995-1-1:2010 ( Eurokod 5), dotyczące wpływu, na siły i momenty wewnętrzne, odkształceń elementów i złączy. Lokalizacja oraz sztywność sprężyn modelu statycznego w węźle zależna jest od typu płytki kolczastej, jej wielkości oraz położenia. Po przesunięciu płytki kolczastej zmieniany jest również model statyczny.

W zależności od położenia płytki, sprawdzane są : zakotwienie kolców w tarcicy oraz wytrzymałość płytki kolczastej. Wyniki prezentowane są graficznie ( za pomocą kolorów ) oraz liczbowo w tabeli rezultatów obliczeń płytek w węzłach. W tabeli można odczytać m. in. : najbardziej niekorzystną kombinację obciążeń, która wpływa na połączenie, siły przekrojowe, ich kąty oraz procentowe wykorzystanie nośności połączenia.

Więcej informacji o modelu statycznym

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl