Hale drewniane

Dzięki trwałemu i mocnemu połączeniu płytką kolczastą, wiązary mogą mieć duże rozpiętości jak również posiadać różny kształt. Tę zaletę technologii wykorzystuje się nie tylko do wykonywania samych konstrukcji dachowych lecz także całych hal drewnianych. Najczęściej powstają one przez złożenie dwu wiązarów (nazywanych „hokejami”), które tworzą tak ściany hali jak i konstrukcję dachową.

Wiązary z płytkami kolczastymi

Wiązarowe hale ramowe maja bardzo różne przeznaczenie. Mogą służyć jako ujeżdżalnie koni, magazyny, wiaty na obiekty rolnicze, budynki produkcyjne, sale sportowe itd.
Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla obiektów o dużej rozpiętości.

Wiązary - hala ramowa
Ujeżdżalnia koni

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76-8628988   e-mail: biuro@mii.com