Filmy – technologia belek posi

Film pokazujący kasety stropowe – jedną z możliwości, jakie dają belki stropowe „posi”

Montaż stropu z belek „posi” na domu szkieletowym.
Materiał z Wielkiej Brytanii

Film brytyjskiego stowarzyszenia TRADA na temat belek stropowych z metalowymi krzyżulcami

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76-8628988   e-mail: biuro@mii.com