Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76 862 89 88    e-mail: kontakt@dachymitek.pl

Zapytania ofertowe. Zamawianie wiązarów

Mitek Industries sam nie wykonuje konstrukcji lecz jest jedynie dostawcą technologii. Dlatego prosimy kierować zapytania ofertowe bezpośrednio do autoryzowanych zakładów produkujących konstrukcje dachowe w technologii Mitek (patrz mapa poniżej).

Dane firmy
NIP: 691-21-50-896  NIP EU: PL6912150896   REGON:390851856
Numer KRS 0000089401. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 300.000 PLN   

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica

tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl