Więźba z fabryki

Projektant + tartak + cieśla

Współczesne budownictwo opiera się na wykorzystaniu na placu budowy elementów wykonanych w sposób przemysłowy. Jest dziś oczywiste, że np. drzwi do domu nie będą wykonywali na budowie stolarze, lecz zostaną one przywiezione na plac budowy z fabryki. Podobny proces zachodzi także w ciesielstwie. Coraz częściej więźbę dachową także wykonuje się już w wyspecjalizowanym zakładzie przemysłowym. Tak, jak w przypadku drzwi czy okien, na placu budowy dokonuje się tylko montażu konstrukcji z gotowych elementów.

Wiązary z płytkami kolczastymi

Więźba z fabryki

Wysokiej jakości materiał 
Fabryka więźby posiada stałych sprawdzonych dostawców drewna lub sama prowadzi produkcję na własne potrzeby. Producent zatrudnia wykwalifikowanych klasyfikatorów tarcicy z państwowymi uprawnieniami.

Nadzór nad jakością
Producenci wiązarów posiadają prawo nadawania znaku „CE” na swoje wyroby i podlegają stałemu nadzorowi przez uprawnione instytucje (np. Instytut Techniki Budowlanej).

Z góry znana cena –
Ponieważ dostawca dostarcza gotową więźbę, jej cena obejmuje wszystkie składniki (materiał, okucia, montaż, transport, impregnat).

Odpowiedzialność za produkt –
Ponieważ dostawca materiału to ta sama firma, która projektuje i wykonuje więźbę jest jasno określone, kto odpowiada za końcowy wyrób.

Szybki montaż na budowie –
Montaż z przygotowanych elementów trwa krótko. Zwykle 1-2 dni. Jednocześnie montujemy strop i więźbę dachową.

Eliminacja ryzyka kradzieży materiału
Ponieważ gotowa więźba jest dostarczana na budowę i szybko montowana eliminuje się ryzyko kradzieży drewna z placu budowy.

Dokładność wymiarów  – precyzyjne maszyny
Specjalistyczne maszyny pozwalają na uzyskanie wysokiej dokładności i powtarzalności wymiarów. Dzięki temu uzyskuje się idealnie równe połacie dachowe do pokrycia.

Więźba wykonywana na placu budowy

Drewno nieznanej jakości 
Tarcicę kupuje zwykle inwestor, który z reguły nie posiada ani doświadczenia ani wiedzy na ten temat.
Wyposażenie zdecydowanej większości polskich tartaków nie pozwala na uzyskanie tarcicy wysokiej jakości.

Cieśla – zawód zanikający 
Brak jest w Polsce regulacji, które warunkowałyby wykonywanie więźby od np. posiadania dyplomu mistrza ciesielskiego. Coraz mniej jest fachowców w tej dziedzinie. Zwykle wiedza kierowników budów w zakresie konstrukcji drewnianych jest niewielka.

Zamiast konkretnej ceny – szacunek 
Znajomość kosztu więźby jest zależna od trafności oszacowania wszystkich elementów – tarcica, jej transport, impregnat, okucia ciesielskie, montaż.

Rozmyta odpowiedzialność za produkt
Częste są sytuacje gdy, w przypadku problemów nie ma winnego gdyż ani dostawca tarcicy ani cieśla ani konstruktor dachu nie chce brać na siebie odpowiedzialności wskazując na innych.

Więźba spowalnia  prace na budowie
W przeciwieństwie do szybkiego montażu wiązarów, montaż więźby i wykonanie stropów może trwać całe tygodnie.

Ryzyko kradzieży materiału
Drewno na więźbę jest składowane długo na budowie. Przez to powstaje ryzyko kradzieży czy też uszkodzenia materiału.

Praca ręcznymi narzędziami na powietrzu
Drewno jest docinane na budowie za pomocą ręcznych narzędzi. W takiej sytuacji trudno jest uzyskać precyzję porównywalną z pracą pod dachem na nowoczesnym sprzęcie.

Wiązary z płytkami kolczastymi

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76-8628988   e-mail: biuro@mii.com