TRUSSCON PROJEKT

Projektowanie 2D

OPIS PROGRAMU TRUSSCON PROJEKT

Dysponując biblioteką wiązarów systemowych czyli wyjściowych, projektant dobiera odpowiednie, modyfikując w razie potrzeby ich kształt. Ponadto projektant dysponuje belkami z drewna litego, klejonego, słupami i wieloma elementami do stworzenia poprawnej struktury dachu.

Zobacz broszurę informacyjną.

 

Pobierz instrukcję do programu.

Możliwa jest oczywiście zmiana wymiarów geometrycznych (pochylenie, rozpiętość, wysokość nad okapem, okap itp. Obciążenia dachu zadane w początkowej fazie projektowania są zbierane z odpowiednich pasm na poszczególne wiązary dachowe i stanowią podstawę do dalszych obliczeń wytrzymałościowych tarcicy oraz wszelkiego rodzaju połączeń. Utworzona zostaje kombinatoryka obciążeń z ciężarem konstrukcji, śniegiem, wiatrem, obciążeniami użytkowymi, tak aby do dalszych obliczeń wytrzymałości tarcicy i płytek uzyskać wariant najbardziej niekorzystny dla elementów konstrukcji czyli najbezpieczniejszy.
Tak zdefiniowany wiązar poddaje się obliczeniom wytrzymałościowym wg zadanych obciążeń. Oparty na metodzie elementów skończonych, moduł programu przelicza tarcicę zgodnie z regułami sztuki budowlanej (używając te przekroje, które użytkownik sam zdefiniuje). Po analizie wytrzymałościowej tarcicy program optymalizuje konstrukcję przyjmując mniejsze przekroje mniej wytężonych elementów. Jednocześnie oprogramowanie wykonuje wszelkie wykresy sił wewnętrznych powstałe w prętach wiązara. Tworzona jest też dokumentacja obliczeniowa, pozwalająca na weryfikację obliczeń czy sprawdzenie przez uprawnionych projektantów.

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl